Návyky sú a ich budovanie je alfou a omegou úspechu.

Bez správnych návykov sa nikdy nedostanete k svojmu cieľu a prekvapivo o tom väčšina ľudí ani nevie. Mnohí ľudia a motivační tréneri vás budú presviedčať, že nájsť cestu k úspechu možno len vďaka motivácii, sile vôle a súhre pozitívnych okolností, ale opak je pravdou. Možno práve preto sa tak často stáva, a veľmi pravdepodobne sa to stalo aj vám, že si stanovíte cieľ, začnete podnikať kroky na jeho dosiahnutie a zlyháte...

 

O vašom úspechu alebo neúspechu rozhodujú najmä návyky!

Neexistuje univerzálny návod, ako do svojho života, do svojej osobnosti, zakomponovať žiaduce návyky. Skúsené stereotypy v tejto oblasti katastrofálne zlyhávajú. Azda každý už počul, že opakovaná činnosť sa do 21 dní dostane do podvedomia, a tak sa stane zvykom. Žiaľ, nie je to také jednoduché, na väčšinu vecí je naozaj veľmi málo času. Podľa psychológov potrebujete na vytvorenie návyku 2 až 8 mesiacov.

Návyky sú pre človeka životne dôležité.

A to najmä preto, že odľahčujú kognitívne myslenie, ktoré je energeticky náročnejšie ako bezmyšlienkovité vykonávanie návykov. Zvyky vykonávame nevedome; nemusíme sa rozhodovať, či si dnes umyjeme zuby. Vďaka dobrým návykom sme oslobodení od toho, aby sme sa museli rozhodovať a vôľou sa nútiť do konkrétneho konania. Na druhej strane z dobrých návykov ľahko vznikajú negatívne.

Ďalšou zlou správou v procese budovania dobrých návykov a odstraňovania zlých je, že žiadny návyk sa nedá zrušiť. Je však možné prekonať akýkoľvek návyk užitočnejším návykom prostredníctvom dlhodobého tréningu. Mozgové synapse v časti mozgu nazývanej bazálne ganglie premosťujú staré spojenia a časom sa môžu stať silnejšími ako tie staré.

Silou vôle toho veľa nezmôžete. Sila vôle však stačí na trénovanie návykov a tie už môžete využiť na dosiahnutie svojich cieľov. Sila vôle sa rýchlo vyčerpá, preto ju neprepínajte. Ak dokážete prísť na to, ako zabezpečiť dlhodobé opakovanie činností vytvárajúcich návyky, aj keď len v obmedzenej miere, ste na polceste. Aj malé postupné zmeny v priebehu času majú veľký vplyv.

To, či si dokážete vytvoriť nové návyky, závisí od toho, ako veľmi vnímate potrebu zmeny. Zmena vlastnej osobnosti. Ak potreba nie je dostatočne silná, bude veľmi ťažké začleniť nové návyky do vášho života. Ak však máte záujem zlepšiť svoj život, pravdepodobne sa uberáte správnym smerom.