Průvodce motivačním diářem Zotes

Kruh života

Nejprve vás Zotes vyzve ke zhodnocení vašeho života v různých oblastech v rámci tzv. kruhu života. Zamyslete se a zkuste k sobě být upřímní. Vyznačte, jak na tom v těchto oblastech jste. Pro lepší představu se zde pracuje s těmito oblastmi: Zdraví a fitness, smysl života a vyznání, rodina a vztahy, finance a životní styl, zaměstnání a kariéra, osobní růst a schopnosti, duševní síla, relaxace a záliby. Graf je vyznačen v procentech, takže pracujte podle citu. Někdo bude mít více procent v oblasti kariéra, protože se mu v této oblasti momentálně daří. Paráda. Ale stejná osoba může mít zase velmi malé procento v části pro relaxaci a záliby. Tady by mělo tedy dojít k bodu zlomu. Deník Zotes vás nasměruje ke zlepšení právě těch oblastí, které budou mít nejméně procent. Ale pozor, život, jako takový, by měl být v rovnováze. Proto budete se Zotesem pracovat na všech oblastech života, jen na některých více a některých méně. Bude to přesně tak, jak vy sami budete potřebovat a jak si to naplánujete. Hlavní je udržet se v harmonii. Kruh života vás navede, kterým směrem začít budovat vaše nové návyky.

Sebereflexe a moje vize

V další části zápisníku budete vyzváni pomocí navádějících otázek k pojmenování vašich snů a vizí. Co od života chcete a v čem se cítíte šťastní. Nechte svoji mysl plynout k vašim tužbám. Možná se budete divit, co všechno vás napadne. Možná vás překvapí, co na papíře vlastně uvidíte. A to je dobře. Pojďte dál.

Vizuální tabule

V této části vás deník vyzývá k tomu, abyste svoje sny a vize nakreslili nebo nalepili. Je totiž dokázáno, že obrázky jdou do podvědomí lépe než jen text. Pomůže vám to tedy lépe uložit vaši tužbu do podvědomí. Pokud tedy je můj velký sen cestovat do USA, můžu si zde nakreslit americkou vlajku a kolem ní nalepit obrázky Sochy svobody a Grand Canyonu, Hollywoodu apod. Pokud se stane, že ztratíte motivaci jít dál, vraťte se na tuto stránku. Představte si, jaké bude dosáhnout svého cíle. Jaké to bude, procházet se po Times Square a užívat si tepající město kolem. Vizuální motivace je mocná čarodějka.

Dlouhodobé cíle

Tak a teď už konec snění. Je čas dát se do práce. Cíl, kam se chci ve svém životě dostat, už mám. Teď musím objevit cestu. V této fázi si musíte uvědomit, co konkrétně potřebujete, abyste svého cíle dosáhli. Pokud je tedy můj cíl cesta do USA, co potřebuji, abych si tento cíl splnil? Potřebuji dostatek peněz, protože budu potřebovat financovat let, ubytování, jídlo, vstupenky na různá místa a další výdaje. Taky by bylo dobré naučit se jazyk, abych se dobře domluvil. Není špatné udělat si nějaký plán, co tam budu dělat, kde budu jezdit, co vlastně chci vidět. Dále bych chtěl jet s někým, abych se necítil osaměle. No a v neposlední řadě bych měl být fit, abych zvládl vše, co si naplánuji.  A hle, mám tu hned několik dlouhodobých cílů, které se však nevážou pouze k mojí vysněné cestě, ale budou mít i velmi blahodárný vliv na celý můj život.

Moje strategie

Na této stránce si odpovíte na otázky, které zkoumají vaše dovednosti a schopnosti. I podle nich by dlouhodobé cíle měli být nastaveny. Co vám z vašich vlastností může pomoci dosáhnout vašich snů? Na čem však je potřeba zapracovat? Jaké návyky musím získat? Jaké negativní vlastnosti vás naopak brzdí? Zkuste si to konkrétně uvědomit.  Pokud tedy chci cestovat, je dobré být sebejistý, umět se rozhodovat, být trpělivý, mít pozitivní myšlení. Není však dobré být líný, nerozhodný, rozhozený z maličkostí, vztahovačný. Co potřebujete ke splnění svých snů vy?

Nastavení krátkodobých cílů

Pojďte se ponořit hlouběji do stanovených dlouhodobých cílů a určete si první krok pro každý z nich. To znamená, že na jeden dlouhodobý cíl, budete mít jeden krátkodobý. Dále je důležité umět se za dosažení krátkodobého cíle odměňovat. Je to opět dobrá motivace k vytrvání. Opět je tu příklad s cestováním do USA. Jako první dlouhodobý cíl jsem si určil mít dostatek peněz na financování mého výletu. Mým krátkodobým cílem by tedy mělo být vydělat víc peněz nebo začít šetřit. Nebo pokud se chci v cizí zemi umět domluvit, měl bych se naučit jazyk. Mým krátkodobým cílem by mělo být začít navštěvovat kurzy anglického jazyka. Pokud chci svoji cestu do USA dobře naplánovat, jako krátkodobý cíl si stanovím přečíst si průvodce, nebo se sejít s někým, kdo takovou cestu podnikl. A tak stálé dál. No a pokud se mi krátkodobý cíl povede, reálně se odměním. Mám za sebou první tři lekce anglického jazyka, poplácám se po zádech a za odměnu si zajdu do kina na americký film. Ano, přesně takhle konkrétní plán je potřeba si udělat. Protože když před sebou budete mít konkrétní malé kroky vaší cesty za snem, snáze se po ní půjde.

Akční plán

Pro krátkodobé cíle si ještě vytvoříte akční plán. Tento plán by měl mít přímou návaznost na vaše denní aktivity. Pokud potřebuji šetřit peníze, do akčního plánu si zapíšu, že se chci sejít s finančním poradcem, se kterým vytvořím plán, jak ušetřit. V případě výuky jazyka chci mít v akčním plánu, že se každý den naučím 10 nových slovíček. Jednoduše si sestavte seznam, co budete pro svůj cíl dělat v každodenním režimu. 

Měsíční a týdenní přehled

Tyto přehledy pro vás můžou fungovat jako plánovací kalendáře. Zapisujte si svůj program a k tomu svoje předsevzetí a pocity. Sledujte svoje myšlenky, svoje pokroky. Zaznamenejte si vše, co vás napadne. 

Denní plán

Stránky s denními plány jsou zase trochu víc o sebereflexi. Ráno si utřídíte myšlenky a podle všeho, co jste naplánovali v dlouhodobých a poté v krátkodobých cílech, si napíšete, co je ten daný den vaše priorita. Na čem chcete pracovat.  Večer pak zhodnotíte, jestli se vám to povedlo. Například si ráno zapíšu, že bych tento den chtěl jít běhat, naučit se 10 anglických slovíček a dokončil v práci projekt. No a večer si podívám, jak se dařilo. Běhat jsem sice nešel, ale těch 10 slovíček jsem se naučil a projekt v práci dokončil. Takže se pochválím za splněné, to je důležité. Běhání je ale také důležité, takže si dám předsevzetí, že to příště už zvládnu. Prostě se o to pokusím. A to hned další den. A mám první položku do další stránky s denním plánem.

Týdenní sebereflexe

Jak je u Zotesu zvykem, na konci týdne zhodnotíte, jak jste se vedli. Zodpovíte na motivační otázky a podíváte se sami sobě do očí. Co se povedlo a co ne? Co jste se o sobě naučili? To, kam jste se posunuli, vám pomůže vizualizovat graf týdenního zhodnocení podle kruhu života. Ohodnotíte čísly svoje úsilí v jednotlivých oblastech vašeho života. Součet vám pak dá výsledné skoré toho daného týdne. Vaše skoré pak budete moci sledovat týden co týden. Alespoň krásně uvidíte, jak se mění. A věřte, že bude narůstat.

Stejné hodnocení pak následuje i na konci měsíce.

Hodina síly

Hodina síly je doporučená technika, jak začít den, aby byl úspěšný.  Nabádá k tomu, abyste si každý den ráno udělali hodinu čas pouze sami na sebe. Tento čas pak rozložíte mezi cvičení, psaní deníků a relaxaci. Délka jednotlivých části záleží zcela na vás a měla by vám vyhovovat. Cvičení vám zlepší náladu a skvěle vás nakopne na celý den. Psaní deníku vám pomůže vytřídit si myšlenky. Při relaxaci byste měli najít vaši vnitřní sílu a klid. Pokuste se z hodiny síly udělat váš každodenní návyk. 

Tracker/Sledování

Úplně na konci deníku naleznete tabulku, ve které můžete zaznamenávat, jak se vám daří budovat si určitý návyk. Ať už půjde o běhání, učení se slovíček, nebo si budete chtít sledovat, jak se vám daří hodina síly. Cokoliv, co vám bude připadat důležité a budete to chtít mít pod kontrolou.

Teď už jen zbývá držet vám pěsti k vaší cestě za snem.