Black Friday sleva 20 %

Proč a jak funguje sebereflexe

Sebereflexe je poznání sama sebe, přinese vám střízlivý pohled na to, kdo jste a kým byste se mohli stát. Jak chcete posouvat své hranice, když nevíte, co máte nyní k dispozici? Nemůžete se zlepšovat, když nevíte, jaký potenciál se ve vás skrývá. Sebereflexe je jednou z cest, jak poznat své schopnosti.

Pokud se chcete posunout ve svém růstu, v osobním rozvoji, v zaměstnání, blíže k vytyčenému cíli, je nutné abyste se poznali. Abyste dobře věděli, kdo jste, čím disponujete a kde se sami brzdíte. O tom je sebepoznání. Nahlédnutí do svého nitra, tam kde se schovává ta skutečná pravda o vás samotných. Bez upravování toho, co si o sobě myslíte. Sami před sebou nemusíte být lepší, hezčí, chytřejší, zábavnější. Podívejte se na to, jací doopravdy jste.

Sebereflexe nám slouží k dalšímu růstu, pouze v momentě, kdy známe svá omezení a své klady, můžeme na sobě začít pracovat. Jak jinak chcete zlepšit něco o čem nevíte, zda existuje? Pokud sebereflexi nepraktikujete, může se vám snadno stát, že se budete mylně domnívat, že všechny vaše činy jsou správné. Nedostatek sebereflexe vám neumožní realisticky zhodnotit své chování.

Když si dokážete přemýšlet sami nad sebou, uvědomit si svou osobnost jako celek, který působí nejen sama na sebe, ale i na své okolí, bude pro vás jednodušší pracovat na vašem zlepšení. Není to o hledání chyb. Je to o tom, že dokážete vyhodnotit své schopnosti a možnosti, své mezery, slabé i silné stránky. Zkrátka vše, co máte k dispozici a co vám může pomoci nebo naopak bránit v růstu.

Nedatovaný motivační diář

Sebereflexi je dobré provádět pravidelně, díky motivačnímu diáři Zotes, budete přesně vědět, kdy vás čeká další sebehodnotící cyklus. Stejně tak, jako všude jinde platí, že pokud chcete dosáhnout výsledku, musíte si s tím dát práci. Nejdřív musíte na sebe sama nahlížet zcela bez přikrášlování nebo naopak snižování svých schopností. Sebereflexi provádějte pravidelně, protože díky ní si uvědomíte, jak postupujete na cestě za svým zlepšením.

Metody sebereflexe jsou různé. Motivační diář Zotes vám vhodně položenými otázkami, v pravidelných cyklech se sebepoznáním dokáže pomoci. Nechte se vést a brzy zjistíte kde máte svá slabá a silná místa.