Návyky jsou a jejich budování je alfou a omegou úspěchu.

Bez správných návyků se nikdy nedostanete k cíli a většina lidí o tom překvapivě vůbec neví. Mnoho lidí a motivačních koučů vás bude přesvědčovat, že najíst cestu k úspěchu lze jen skrze motivaci, sílu vůle, shodu pozitivních okolností, ale opak je pravdou. Snad proto je tak běžné a velmi pravděpodobně se to stalo i vám, že si vytyčíte cíl, začnete podnikat kroky k jeho dosažení a selžete…

 

Návyky jsou tím hlavním, co rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu!

Neexistuje žádný univerzální návod, jak žádoucí návyky včlenit do vaše života, do vaší osobnosti. Zažité stereotypy v této oblasti katastrofálně selhávají. Snad všichni slyšeli, že opakovaná činnost se do podvědomí dostane za 21 dní a tím se stává návykem. Bohužel tak jednoduché to není, na většinu věcí je to opravdu velmi málo času. Podle psychologů potřebujete na vytvoření návyku 2 a ž 8 měsíců.

Návyky jsou pro člověka životně důležité.

A to především proto, že odlehčují zátěž kognitivnímu myšlení, které je náročnější na výdej energie než bezmyšlenkovité provádění návyků. Návyky děláme nevědomě, nemusíme se rozhodovat o tom, zda si dnes vyčistíme zuby. Díky dobrým návykům, jsme osvobozeni od nutnosti rozhodovat se a nutit se do konkrétní činnosti vůlí. Negativní návyky naopak od těch dobrých vznikají snadno.

Další špatnou zprávou v procesu budování dobrých návyků a odstraňování špatných, je to že žádný návyk nejde zrušit. Je ale možné jakýkoliv návyk přepsat díky dlouhodobému tréninku užitečnějším návykem. Mozkové synapse v části mozku, která se nazývá bazální ganglia, překlenou staré spoje a postupem času se mohou stát silnějšími než ty staré.

Silou vůle toho příliš zvládnout nelze. Ale vůle postačuje k trénování návyků a těmi již lze dosáhnout k vašim cílům. Vůle se rychle vyčerpává, takže ji nepřepínejte. Pokud přijdete na to, jak zajistit dlouhodobé opakování činností vedoucích k vytvoření návyků, byť i jen v omezené míře, máte napůl vyhráno. I malé postupné změny v čase mají velký dopad.

To, zda dokážete vytvořit nové návyky je určeno tím, jak moc vnímáte potřebu změny. Změny své vlastní osobnosti. Jestliže není potřeba dostatečně silná, bude velmi obtížné nové návyky do vašeho života včlenit. Ale pokud se zajímáte o to, jak svůj život zlepšit, nejspíš máte nakročeno správným směrem. 

Nedatovaný motivační diář Zotes